Gerard Leeman

Ooit als rijkspolitieman begonnen in Everdingen kreeg ik te maken met kleine milieuovertredingen waar ik geen raad mee wist.

Na de nodige cursussen en trainingen kreeg ik het stempel van milieuspecialist wat heeft geleid tot de functie van beleidsmedewerker bij de afdeling milieutoezicht van de politie Utrecht, milieucoördinator Gooi- en vechtstreek en accountmanager bij een ingenieursbureau.

Op 1 april 1994 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer, met als hoofdactiviteit het verzorgen van opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en daarnaast het ondersteunen van bedrijven bij aanvragen van vergunningen. Ook word ik ingehuurd als toezichthouder door gemeenten en Regionale uitvoeringsdiensten.

Naast deze werkzaamheden schrijf ik columns voor onder andere Omgevingsweb en voor een plaatselijke krant.

"Klantgerichtheid, integriteit en kwaliteit, deze drie begrippen staan bovenaan mijn lijst van kwaliteiten en ik probeer daar dagelijks tijdens mijn werkzaamheden invulling aan te geven."

Gerard Leeman

Bert Lowijs

In 2008 ben ik begonnen met het adviseren van agrarisch ondernemers, veelal gericht op het verkrijgen van toestemming van overheden.

Om een beeld van mijn advieswerk te krijgen, nodig ik u uit om een kijkje te nemen op mijn website: www.lowijsadvies.nl.

Ik geniet wanneer ik heb kunnen bijdragen aan het realiseren van plannen. Naast adviseur ben ik als docent agrarisch omgevingsrecht bij Mibacu. Hier heb ik Gerard Leeman leren kennen die net als ik het omgevingsrecht probeert te doorgronden.

Beiden hebben we de passie om mensen die de weg kwijt zijn in een woud van regels en door de bomen het bos niet meer zien weer op weg te helpen. Deze passie heeft geleid tot het laten ontwikkelen van deze website ten dienste van degene die behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht.

"Samen met agrariërs plannen maken. Agrariërs helpen in de wereld van het omgevingsrecht. Niet altijd even makkelijk, maar ik ga elke dag weer de uitdaging aan."

Bert Lowijs

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: