Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 212


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Het melden van een verandering van een inrichting type C

Gepubliceerd op 08 augustus 2019

Het melden van een verandering van een inrichting type C

De praktijk laat zien dat er onduidelijkheid is omtrent de reikwijdte van artikel 2.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht. Dit artikel biedt de mogelijkheid om het veranderen van een inrichting te melden, mits aan een aantal gestelde voorwaarden wordt voldaan. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt deze mogelijkheid besproken.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Gepubliceerd op 08 mei 2019

Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Is er een mogelijkheid om in afwijking van artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht voorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)? Met een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2018:5366) kan deze vraag positief worden beantwoord.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Fijnstofproblematiek bij het bereiden van voedsel

Gepubliceerd op 01 maart 2019

Fijnstofproblematiek bij het bereiden van voedsel

Deze week hercontrole gedaan bij een restaurant op de goede werking van de vetafscheider. Maar ook de afzuiging kreeg mijn aandacht. Waarom?


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Gepubliceerd op 03 februari 2019

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Beweiden of niet kan van belang zijn om vast te stellen of de exploitant van een melkrundveehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Als een huisvestingssysteem inclusief beweiden is gemeld of vergund, moet het bevoegd gezag dus nagaan of daadwerkelijk sprake is van beweiden.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het toepassen van deze bevoegdheid heeft het bevoegd gezag een zekere beoordelingsruimte bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Tijdens een bedrijfsbezoek bij een jachthaven zag ik dat bij een tankstation voor vaartuigen vloeibare brandstof gelekt werd bij het tanken. De bediende van het tankstation sproeide hierna vloeibare zeep over de oliefilm die op het oppervlaktewater zichtbaar was en…....weg was de verontreiniging.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Gepubliceerd op 19 januari 2019

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Gepubliceerd op 12 januari 2019

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Is handhaving van artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorschriften van een omgevingsvergunning milieu verworden tot zogenaamde klachtdelicten, waarbij het initiatief tot actie ondernemen bij omwonenden of andere belanghebbenden wordt neergelegd?


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Fruitteelt en creosootolie

Gepubliceerd op 17 december 2018

Fruitteelt en creosootolie

Tijdens het wandelen zag ik een grote hoeveelheid fruitboompalen liggen in de nabijheid van een sloot. Ik rook de o zo herkenbare lucht van teerolie of carboleum of creosootolie.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139
Rechten melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 12 december 2018

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: